Věc C-780/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. prosince 2018 společností Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 10. října 2018 ve věci T-374/17, Cuervo y Sobrinos 1882 v. EUIPO — A. Salgado Nespereira