TITJUR Develop Förslag till avgörande av generaladvokat Tizzano föredraget den 7 februari 2002. # Develop Baudurchführungs- und Stadtentwicklungs GmbH mot Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland. # Begäran om förhandsavgörande: Verwaltungsgerichtshof - Österrike. # Direktiv 69/335/EEG - Indirekta skatter på kapitalanskaffning - Skatt på kapitaltillskott - Tillskott av vad slag det än må vara - Begrepp - Kapitaltillskott från ett moderbolag till ett dotterbolag som har förvärvat vinstandelsbevis som utfärdats av en kapitalassociation. # Mål C-71/00. # Solida Raiffeisen Immobilien Leasing GmbH och Tech Gate Vienna Wissenschafts- und Technologiepark GmbH mot Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland. # Begäran om förhandsavgörande: Verwaltungsgerichtshof - Österrike. # Direktiv 69/335/EEG - Indirekta skatter på kapitalanskaffning - Skatt på kapitaltillskott - Tillskott av vad slag det än må vara - Begrepp - Vinstandelsbevis som förvärvas av en person som inte är delägare. # Mål C-138/00.