SKRIFTLIG FRÅGA E-2390/02 från Kathleen Van Brempt (PSE) till kommissionen. Forskning kring äldre bilförare.