Regulamentul delegat (UE) 2020/1274 al Comisiei din 1 iulie 2020 de stabilire a unei reduceri forfetare a taxei la import pentru sorgul importat în Spania din țări terțe