Kommissionens rekommendation av den 26 mars 2003 om tillämpning av bestämmelserna om reklammaterial i direktiv 1999/94/EG på andra medier (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 848]