Kommissionens förordning (EG) nr 628/2003 av den 8 april 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker