Zaak C-115/02: Verzoek van de Cour de cassation — handels-, financiële en economische kamer van 26 maart 2002 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen de Administration des douanes et droits indirects en de naamloze vennootschap Rioglass en de vennootschap Transremar SL