/* */

Asia C-115/02: Cour de cassationin (Pariisi), kauppa- ja talousoikeudellisten asiain osasto, 26.3.2002 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Administration des douanes et droits indirects vastaan yhtiö Rioglass SA ja yhtiö Transremar SL