SKRIFTLIG FRÅGA E-0493/01 från Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) till kommissionen. Kompletterande fråga om illegal förädling och försäljning av katt- och hundskinn.