Kommissionens förordning (EG) nr 1389/2003 av den 1 augusti 2003 om upphörande av fiske efter tunga med fartyg under belgisk flagg