Mål T-206/02: Talan mot Europeiska unionens råd väckt den 2 juli 2002 av Kurdistans Nationella Kongress