Kommissionens förordning (EG) nr 93/2003 av den 20 januari 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det tredje anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2042/2002