Genomsnittspriser och representativa priser för bordsvinstyper på de olika försäljningsställena