Asia T-781/17: Kanne 30.11.2017 – Kraftpojkarna v komissio