Kirjalik küsimus E-8618/10 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) komisjonile. Ülikoolide hindamise Euroopa süsteem