2004/546/EG: Europeiska centralbankens riktlinje av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reserverförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer (ECB/2004/13)