Media II - Utveckling och distribution (1996-2000) - Genomförande av ett program för att stimulera utveckling och distribution av europeiska audiovisuella verk - Utlysning av ansökningsomgång 8/2000 - "Automatiskt" stöd till distribution av europeiska filmer över gränserna