Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapenAVDELNING II - Bestämmelser för att främja framsteg på kärnenergiområdetKAPITEL 6 - FÖRSÖRJNINGAvsnitt 6 - Särskilda bestämmelserArtikel 75