Mål C-319/00: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Unabhängigen Verwaltungssenats Salzburg av den 23 augusti 2000 i ett mål angående överklagande med parterna Merkurbau-Grundstücksverwertungs GmbH & Co.KG, Manfred Wander, Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg, Grundverkehrslandeskommission des Landes Salzburg