Kommissionens forordning (EF) nr. 777/2001 af 20. april 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede licitation