SKRIFTLIG FRÅGA E-1116/03 från Roberta Angelilli (UEN) till kommissionen. Kommunen Ternis utnyttjande av medlen från programmet Ecos-Ouverture II.