Texter som är publicerade i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 110 E