Lag (1992-1512) om elektromagnetisk kompatibilitet