SKRIFTLIG FRÅGA E-0300/03 från Margrietus van den Berg (PSE) till kommissionen. Fartygsskrotning utanför Guinea-Bissaus kust.