2002/700/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, περί εγκρίσεως του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στη νησιωτική περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων της νήσου Gotland, του συνόλου των κατοικούμενων νήσων χωρίς απευθείας σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα της δυτικής και ανατολικής ακτής (με εξαίρεση την ακτή της Norrland), όπως και των νήσων στις λίμνες Vänern, Vättern, Hjälmaren και Mälaren, η οποία υπάγεται στο στόχο αριθ. 2 στη Σουηδία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3524]