Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 337/75 vad avser budgetmässiga och finansiella bestämmelser för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, om tillgång till centrumets handlingar samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1416/76