Mål T-259/20: Tribunalens dom av den 17 februari 2021 – Ryanair mot kommissionen (Statligt stöd – Franska lufttrafikmarknaden – Moratorium i anledning av covid-19-pandemin med betalningen under perioden mars-december 2020 av flygskatt och solidaritetsskatt på flygbiljetter, vilka förfaller till betalning månatligen – Beslut om att inte göra invändningar – Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av en exceptionell händelse – Frihet att tillhandahålla tjänster – Likabehandling – Krav på att inneha en operativ licens utfärdad av franska myndigheter – Proportionalitet – Artikel 107.2 b FEUF – Motiveringsskyldighet)