Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 januari 2016 Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 januari 2016.#DHL Express (Italy) Srl och DHL Global Forwarding (Italy) SpA mot Autorità Garante della Concorrenza e del mercato.#Begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato.#Begäran om förhandsavgörande – Konkurrenspolitik – Artikel 101 FEUF – Förordning (EG) nr 1/2003 – Området internationell godsbefordran – Nationella konkurrensmyndigheter – Rättslig status för Europeiska konkurrensnätverkets instrument – Nätverkets modellprogram för förmånlig behandling – Ansökan om immunitet framställd till kommissionen – Förenklad ansökan om immunitet som getts in till nationella konkurrensmyndigheter – Förhållandet mellan dessa båda ansökningar.#Mål C-428/14.