Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1390, annettu 28 päivänä syyskuuta 2020, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Brie de Meaux” (SAN)) annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/914 oikaisemisesta