/* */

Åtgärder mot diabetesepidemin i EU Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2012 om åtgärder mot diabetesepidemin i EU (2011/2911(RSP))