Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/E-1/37.027 - zinkfosfat (utarbetad i enlighet med artikel 15 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden - EGT L 162, 19.6.2001, s. 21) (Text av betydelse för EES)