Mål T-41/03: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) väckt den 4 februari 2003 av Merck Sharp & Dohme Limited och 19 andra sökande