Kommissionens beslut av den 14/09/2001 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr IV/M.2529 - JCD/RCS/PUBLITRANSPORT/IPG) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)