Mål T-99/01: Talan mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) väckt den 27 april 2001 av Mystery Drinks GmbH