Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7985 – Segro/PSPIB/Target Assets) (Text av betydelse för EES)