Návrhy prednesené 28. júla 2016 – generálny advokát M. Wathelet.