Ģenerāladvokāta M. Vatelē [M. Wathelet] secinājumi, 2016. gada 28. jūlijs.