Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1507 на Съвета от 16 октомври 2020 година за прилагане на член 9 от Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго