Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9806 – Hyundai Capital Bank Europe/Sixt Leasing) (Text av betydelse för EES) 2020/C 226/01