Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av utgifterna för garantisektionen vid EUGFJ - Varningssystem nr 7/2000