SKRIFTLIG FRÅGA P-1176/01 från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) till kommissionen. För låg nativitet.