SKRIFTLIG FRÅGA E-3848/00 från Giovanni Pittella (PSE) till kommissionen. Handel med organ från människor.