Věc T-173/20: Žaloba podaná dne 23. března 2020 – Henry Cotton’s Brand Management Company v. EUIPO – Industries Sportswear Company (Henry Cotton’s)