ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2979/03 υποβολή: Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) προς την Επιτροπή. Ταχυδρομικέςπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.