/* */

Kommissionens beslut av den 22 december 1999 om godkännande av ett finskt stödprogram för genomförande av särskilt artikel 141 i Akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning [delgivet med nr K(1999) 5200] (Endast de finska och svenska texterna är giltiga) (2000/167/EG)