Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 10 april 2003.