SKRIFTLIG FRÅGA E-2845/99 från Fernando Fernández Martín (PPE-DE) till kommissionen. Omstrukturering av Europeiska gemenskapens kontor för humanitärt bistånd.