Kommissionens förordning (EG) nr 983/2000 av den 11 maj 2000 om ändring av förordning (EG) nr 20/98 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller stöd till förhandserkända producentgrupper