SKRIFTLIG FRÅGA P-3512/01 från Francesco Fiori (PPE-DE) till kommissionen. Tobaksodling.