Kommissionens förordning (EG) nr 2301/97 av den 20 november 1997 om att införa vissa benämningar i det register över skyddade särarter som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (Text av betydelse för EES)